Psychologie psů

Výběr štěněte

Povahové rysy štěněte lze rozpoznat už při jeho výběru. V jednom vrhu se většinou najdou silní a průbojní jedinci stejně jako ti plaší. Náš pečovatelský pud se probouzí a mnozí z nás si rádi domů odnesou zakřiklého jedince třeba z pouhého soucitu, aniž by se zamysleli nad tím, co je nejlepší pro obě strany. Plachost štěněte by měla být brána v úvahu především v případě, že bydlíme v rušné ulici a pes bude zůstávat celé dny bez dozoru, nebo v případě, že si naše děti budou domů vodit zástupy hyperaktivních spolužáků.

Socializace a raný věk

Období socializace psů probíhá mezi 6. a 20. týdnem jejich života. V této době jsou štěňata nejvnímavější k okolním vlivům, které formují jejich psychiku, a proto je nutné jim věnovat zvýšenou pozornost a prožít s nimi toto vypjaté období společně.

Je nezbytné, aby štěňata přicházela do styku s nejrůznějšími podněty, které je budou posléze provázet celý život. Proto je velkou chybou štěňata v tomto období izolovat od okolního světa, třeba i z důvodu strachu o jejich zdraví – v dnešní době vakcinace a kvalitní veterinární péče představuje izolace štěněte mnohem větší riziko. Vše je ale nejdříve potřeba konzultovat s lékařem.

Výchova psa

Je důležité si své chování představit tak, jak je vnímá náš pes. Všechny naše reakce si pes nevykládá vždy tak, jak je zamýšlíme. Při psích projevech bázně a strachu ze stresových podnětů je přirozenou reakcí většiny páníčků utěšování, chlácholení a nadměrná pozornost. Pes si však tuto reakci spojí se svým chováním a vyhodnotí to jako odměnu. To vede pouze k prohlubování nežádoucího chování – když je za něj pes pochválen, zákonitě v něm bude pokračovat.

Správným řešením není ale ani opětovné vystavovaní psů příčinám jejich stresu. Pokud se pes bojí přecházet přes ulici nebo má strach z vlčáka ze sousedství, určitě není správné ho s nepříjemnými situacemi neustále konfrontovat. Zde neexistuje pevná hranice a je na páníčkovi, aby správně odhadl svůj přístup s ohledem na povahu psa. Při odbourávání stresového chování psů je rozhodně potřeba trpělivosti a střízlivého úsudku. V první chvíli mívají páníčci nutkání řešit situaci radikálně, což však zpravidla nebývá správně.

Ujasnění rolí

Páníčci často se psy zacházejí jako s rovnocennými parťáky, se kterými sdílí svůj prostor i volný čas. Tento vztah je založen na vzájemné důvěře a funguje ve chvíli, kdy se pes přizpůsobí a je ochoten a schopen řídit se podle nastavených pravidel. Silní a vyrovnaní jedinci jsou zpravidla schopní v takovém vztahu fungovat, jasně chápou mantinely a respektují je. Bázliví a psychicky slabší psi však potřebují silnou oporu a řád. Ten se jim od přírody dostával od vůdce smečky, který je nyní nahrazen páníčkem. Jeho úkolem je ukázat neohroženost, poskytnout smečce pod pevným vedením bezpečí a pomáhat jí vyrovnat se se strachem.

Pokud náš pes není vůdčím typem, ale přesto se mu dostává veškerých vůdcovských privilegií (může spát, kde chce, určuje směr procházky, jí od stolu), pak se dostává do matoucí situace. Vzhledem ke svému vysokému postavení bude mít problémy s poslušností, ale zároveň nebude schopný sám čelit svému strachu tak jako vůdčí typ. Proto je nejlepší dát bázlivým psům jasná pravidla, chovat se jako vůdce smečky, poskytnout jim jasnou představu o hierarchii a pomoci jim překonat strach.


Partneři

Zylkene MSD - Animal Health